สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ESSO มูลค่าสูงสุด 80.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ESSO มูลค่าสูงสุด 80.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ESSO 1 7,500,000 80,250 10.7
CK 1 3,000,000 78,000 26
SPRC 3 6,285,300 63,455 10.1
BANPU 1 3,000,000 46,500 15.5
TU-F 1 1,661,000 30,800 18.54
BTNC
1 1,665,560 28,648 17.2
NPPG-W4 1 40,000,000 24,800 0.62
TOA 1 800,000 24,200 30.25
TOP 2 257,500 17,038 66.17
SCC 1 30,700 14,183 462
FTREIT 1 1,000,000 13,700 13.7
BEAUTY 1 2,000,000 11,100 5.55
S5013C1906A 3 20,000,000 8,840 0.44
TKN
1 1,000,000 8,700 8.7
TRUE 1 1,000,000 5,050 5.05
IRPC 1 909,000 4,590 5.05
TMB 1 1,528,100 2,995 1.96
TTA 1 500,000 2,575 5.15
ZMICO 1 1,336,000 1,416 1.06
CENTEL 1 24,000 954 39.75
SCC-F
1 50 23 460
IRPC-F 1 32 0 5.05