สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 46.75 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK-F มูลค่าสูงสุด 46.75 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 1 250,000 46,750 187
LH 1 3,293,500 34,911 10.6
BANPU 1 2,000,000 29,700 14.85
CPF
1 789,000 21,796 27.62
WORK 1 1,000,000 21,000 21
TLGF 1 1,000,000 20,600 20.6
IVL 1 250,000 11,594 46.38
THCOM 1 1,200,000 7,020 5.85
BEAUTY 1 1,000,000 4,900 4.9
S5013P1906A 2 6,000,000 2,758 0.46
ZMICO-W4 1 10,857,900 1,412 0.13
NUSA 1 1,428,200 571 0.4