สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 294.48 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 294.48 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 2 6,009,800 294,478 49
EKH 14 20,000,000 132,000 6.6
PTT 7 2,685,300 127,344 47.42
CPN-F 1 1,717,000 124,697 72.62
SCC-F 1 206,400 95,150 461
TU 2 4,950,800 92,084.88 18.6
THG 1 3,500,000 91,875.00 26.25
SCB 2 524,500 65,396 124.68
IVL 4 1,130,700 53,314 47.15
AOT 1 674,300 45,718 67.8
DELTA
1 600,000 39,600 66
SPRC
3 3,975,200 38,758 9.75
SAWAD 1 774,800 38,643 49.88
BBL-F
6 181,700 37,602 206.94
WP 1 4,000,000 20,000.00 5
EGCO 1 70,000 19,963 285.18
BEAUTY 2 3,500,000 16,140 4.61
CENTEL 8 387,700 15,681 40.45
FTREIT 1 879,100 12,044 13.7
INTUCH 1 202,600 11,852 58.5
INTUCH-F 2 200,500 11,729 58.5
TOP 5 173,100 11,657.83 67.35
BDMS 2 459,200 11,555 25.16
MEGA
1 344,100 11,552 33.57
EA13C1910A
2 22,500,000 8,966 0.4
SCC 3 19,400 8,962 461.98
GLOBAL 3 528,500 8,192 15.5
TMB 1 3,431,800 6,658 1.94
PTTGC 4 95,200 6,328 66.47
CPF 2 235,000 6,169 26.25
MINT 1 103,200 3,971 38.48
ROBINS 2 72,700 3,835 52.75
S5013C1906A 4 10,000,000 3,740 0.37
IRPC 2 750,100 3,705 4.94
SPF
1 137,900 3,254 23.6
TRUE 1 626,800 3,083.86 4.92
TC 1 880,000 3,080 3.5
CPALL 1 40,000 3,060 76.5
CKP 1 500,000 2,850 5.7
BTNC 1 150,000 2,715 18.1
S5013P1906A 1 5,000,000 2,080 0.42
KTC
1 12,800 496 38.75
DTAC 1 9,300 486 52.25
SST 1 11,300 51 4.52
AQ <C> 1 1,800,000 47 0.03
LH
1 1,500 16 10.5