สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 125.94 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTT มูลค่าสูงสุด 125.94 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTT 2 2,669,000 125,944 47.19
MINT 1 2,500,000 93,125 37.25
KBANK-F
1 120,000 22,710 189.25
TLGF 1 1,000,000 20,800 20.8
TKN 1 2,000,000 16,800 8.4
GUNKUL 1 5,000,000 13,100 2.62
BEAUTY 1 2,000,000 8,600 4.3
TH 1 1,351,000 986 0.73