ทำสิ่งดี

วันนี้เป็นวันกีบี่ เป็นวันที่ไม่เหมาะแก่การแสวงลาภที่ไม่ต้องการใช้แรงงาน แต่ควรขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกที่ควร ส่วนธุรกิจวันนี้ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ควรเสริมสร้างให้ดี เพื่อปูทางสำหรับธุรกิจในภายภาคหน้า ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นเกณฑ์ดีสำหรับบางท่านที่จะจับทำอะไรใหม่ ๆ

โหงวเฮ้งหุ้น

ก่อนจะทำ สิ่งใด ใจต้องคิด

ถูกหรือผิด อย่างนี้ ดีหรือไม่

ถ้าเห็นว่า ไม่ดี มีโทษภัย

ต้องหาทาง ทำใหม่ ทำให้ดี

วันนี้เป็นวันกีบี่ เป็นวันที่ไม่เหมาะแก่การแสวงลาภที่ไม่ต้องการใช้แรงงาน แต่ควรขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกที่ควร ส่วนธุรกิจวันนี้ ในด้านมนุษยสัมพันธ์ควรเสริมสร้างให้ดี เพื่อปูทางสำหรับธุรกิจในภายภาคหน้า ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นเกณฑ์ดีสำหรับบางท่านที่จะจับทำอะไรใหม่ ๆ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTT หรือ VGI

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ J และ TSC

คติวันนี้ “ไม่ควรหยุดอยู่กับที่ ให้ความสำเร็จ สร้างความสำเร็จไปเรื่อย ๆ”