เปิดหุ้นเทิร์นอะราวด์ (ไตรมาส 1/2562)

บริษัทที่สามารถพลิกมีกำไรสุทธิ หรือเรียกว่า “เทิร์นอะราวด์” นักลงทุนหลายคนมักสนใจ เพราะถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นักลงทุนต่างแสวงหา

เส้นทางนักลงทุน

จากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่า มีบริษัทฟื้นตัว..โดยสามารถพลิกมีกำไรสุทธิอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน

ทั้งนี้ บริษัทที่สามารถพลิกมีกำไรสุทธิ หรือเรียกว่า “เทิร์นอะราวด์” นักลงทุนหลายคนมักสนใจ เพราะถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นักลงทุนต่างแสวงหา เพราะกว่าจะได้ชื่อว่าเป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์ ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากของธุรกิจจนพลิกมีกำไรสุทธิกลับมาอีกครั้งนั้น

ทางบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจเดิม และมีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนธุรกิจใหม่ไปเลย เพื่อให้ได้ผลประกอบการกลับมาเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ตามการประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พบว่ามีหลักทรัพย์สามารถทำให้ผลประกอบการกลับมาเทิร์นอะราวด์ ได้แก่ TPIPL, EMC, STPI, EVER, TBSP, TTCL, TRUE, SQ, GUNKUL, TFG, GRAMMY, RML, ROCK, TEAM, TC, PAF, BANPU, SAMCO, JMART, SPACK, SSF, BAT-3K, RPC, MATCH, TKT, CCET, TCMC, SINGER, MPIC, CNT,

THRE, BJCHI และ ZMICO เป็นต้น

(ส่วนรายละเอียดตัวเลขกำไรสุทธิ – ขาดทุนสุทธิ ดูจากตารางประกอบ)

สำหรับตัวอย่างบริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ “เทิร์นอะราวด์” จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ เช่น บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ 529.57 ล้านบาท หรือ  0.028  บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ  49.53  ล้านบาท หรือ  0.002  บาทต่อหุ้น โดยผลประกอบการเพิ่มขึ้น จากการดำเนินงานที่ดีขึ้นในธุรกิจ รวมถึงจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และผลขาดทุนของวัสดุก่อสร้างที่ลดลง

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ  STPI รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ  1,821.17  ล้านบาท หรือ  1.12 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ  204.52 ล้านบาท หรือ  0.13 บาทต่อหุ้น เนื่องจากขายเครื่องจักรได้เพิ่มขึ้น  114.24 ล้านบาท และรับรู้รายได้จากการให้เช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและคลังสินค้าได้ครบ  100% แล้ว ทั้ง  3  แห่งที่ได้ลงทุนไว้

ประกอบกับบริษัท ฯ  ได้รับแจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาทกับลูกค้าในต่างประเทศโครงการหนึ่ง โดยคณะอนุญาโตตุลาการตัดสินให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินค่าจ้างค้างชำระตามสัญญาจำนวน 83.3 ล้านเหรียญสหรัฐ  ซึ่งบริษัท ฯ  ได้รับชำระครบถ้วนแล้ว จึงได้โอนกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมจำนวน 1,195 ล้านบาทและบันทึกรายได้ตามมูลค่าคงเหลือจากสัญญาที่ได้รับตามข้อพิพาท จำนวน 843 ล้านบาท

บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ  402.77 ล้านบาท หรือ  0.1037  บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ  56.52 ล้านบาท หรือ  0.0174  บาทต่อหุ้น เนื่องจากมีรายได้จากการขายอาคารชุดพักอาศัยและบ้านเดี่ยว จำนวน  2.8  พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดโครงการ เดอะ โพลินแทนรีฟ

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ 253.43  ล้านบาท หรือ  0.39 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 60.53 ล้านบาท หรือ 0.11 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างและให้บริการเพิ่มขึ้น 100% สาเหตุเพิ่มขึ้นมาจากโครงการใหม่ที่ได้รับในปีที่ผ่านมา เช่น โครงการ  MOCD 2 โครงการ  Long Son โครงการ  Thai Oil  โครงการ  Vietnam mega solar และอื่น ๆ  ขณะที่ ธุรกิจโรงไฟฟ้ารายได้จากการบริหารงานโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากในเมียนมา มีความต้องการไฟฟ้าที่สูงขึ้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ  1,508.69  ล้านบาท หรือ  0.05 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ  386.69 ล้านบาท หรือ  0.02 บาทต่อหุ้น เนื่องจากมีรายได้จากการให้บริการโดยรวมที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ยังคงมุ่งเพิ่มผลิตภาพและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการรับรู้มูลค่าเงินลงทุนใน DIF ทำให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ฯ เพิ่มขึ้น

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ  224.89  ล้านบาท หรือ  0.03 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ  109.11 ล้านบาท หรือ 0.02 บาทต่อหุ้น เนื่องจากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญเกิด จากการจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้ากังหันลมครบทั้ง 3 โครงการ รวม  170  เมกะวัตต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน กับปีก่อนที่จำหน่ายไฟฟ้าเพียง  60  เมกะวัตต์ รวมถึงการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซนได ประเทศญี่ปุ่น ขนาด  38.1  เมกะวัตต์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY  รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ  58.62  ล้านบาท หรือ  0.071 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ  37.87 ล้านบาท หรือ  0.046 บาทต่อหุ้น เนื่องจากรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น และรายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ  915.95  ล้านบาท หรือ  0.177 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ  1,262.89 ล้านบาท หรือ  0.245 บาทต่อหุ้น เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่าย โดยในปีก่อนมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาจำนวน  86  ล้านเหรียญสหรัฐ

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิ  118.30  ล้านบาท หรือ  0.16 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ  187.26 ล้านบาท หรือ  0.26 บาทต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตามหนี้และบริการอื่น เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพในการจัดเก็บหนี้ด้อยคุณภาพที่ดีขึ้น ขณะที่บริษัทมีต้นทุนขายและบริการลดลง โดยต้นทุนขายและบริการรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดลง

เชื่อว่าความหวังต่อจากนี้ไปหุ้นที่  “เทิร์นอะราวด์” จะสามารถรักษาการทำกำไรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคตได้ เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นหุ้นเทิร์นอะราวด์ที่สมบูรณ์แบบ!!