สูสี! ผลโหวต 248 ต่อ 246 เสียง ไม่เลื่อนญัตติ เดินหน้าเลือกประธานสภาฯฉลุย!!

สูสี! ผลโหวต 248 ต่อ 246 เสียง ไม่เลื่อนญัตติ เดินหน้าเลือกประธานสภาฯฉลุย!!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกลับมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อในช่วงบ่าย โดยมี นายชัย ชิดชอบ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้มีการลงมติโหวตระหว่างข้อเสนอจะเลื่อนเลือกประธานสภาฯ ออกไปก่อน ตามการเสนอของ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หรือ เลือกประธานสภาฯ ในวันนี้ ตามข้อเสนอของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย

ทั้งนี้ การลงมติใช้วิธีแบบเปิดเผย ขานชื่อที่ละคน มีกรรมการนับคะแนน 6 คน จากพรรคการเมือง ซึ่งจาก ส.ส.องค์ประชุมทั้งหมด ผลปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 246 เสียง ไม่เห็นชอบ 248 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง โดยเป็นคะแนนเบื้องต้น ดังนั้น จึงต้องดำเนินการเลือกประธานสภาฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม มี ส.ส. พรรคพลังประชารัฐและอีกบางส่วนขอแก้การลงมติ จากเดิมไม่เห็นชอบ เป็นเห็นชอบ จนกลายเป็นข้อถกเถียง