บลจ.ทิสโก้ ส่งกองทุนทิสโก้ เอเชียน รีท ขายถึง 17 มิ.ย.นี้

บลจ.ทิสโก้ ส่งกองทุนทิสโก้ เอเชียน รีท ขายถึง 17 มิ.ย.นี้

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทิสโก้ เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเผชิญกับความผันผวนตามปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ และในระยะข้างหน้าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ อาจเปลี่ยนเป็นขาลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยไทยคาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ปรับลดลง ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้ในช่วงนี้เริ่มมีความน่าสนใจลดลง

ทั้งนี้บลจ.ทิสโก้จึงมองว่า การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีอัตราการจ่ายปันผล (Dividend Yield) ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอและราคาหน่วยลงทุนผันผวนต่ำ อีกทั้งรายได้ของกอง REIT มีโอกาสเติบโตจากการปรับขึ้นค่าเช่าในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว ทั้งนี้ จากการเก็บข้อมูลพบว่า REIT ในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และจีน มีอัตราการจ่ายปันผลและมูลค่าทางบัญชีที่คุ้มค่าและน่าสนใจกว่าการลงทุนใน REIT ไทยแต่เพียงอย่างเดียว และระยะหลังราคาหน่วย REIT ในไทยก็ปรับตัวขึ้นไปในระดับหนึ่งแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นทางเลือกแก่นักลงทุน บลจ.ทิสโก้จึงเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชียน รีท (TAREIT) ความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) โดยเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้หลักจากการประกอบกิจการในภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย อินเดีย มาเก๊า เป็นต้น ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน A (กองทุนหลัก) เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

“อัตราการจ่ายปันผลของ REIT ในภูมิภาคเอเชียอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยข้อมูลจาก Bloomberg ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 พบว่าอัตราการจ่ายปันผลของ REIT ญี่ปุ่นอยู่ที่ 3.65% สิงคโปร์อยู่ที่  5.69% ฮ่องกงอยู่ที่  5.29% และออสเตรเลียอยู่ที่  4.73%

นอกจากนี้ REIT ญี่ปุ่นยังมีความน่าสนใจตรงที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังใช้นโยบายผ่อนคลาย อัตราการจ่ายปันผลเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นยังน่าสนใจ อีกทั้งราคาหน่วยลงทุนของ REIT ในญี่ปุ่นและเอเชียยังไม่สูงมาก จึงมั่นใจว่าจะทำให้นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอจากการลงทุนในกองทุน ทิสโก้ เอเชียน รีท ที่นำเสนอในครั้งนี้ ” นายสาห์รัช กล่าว

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงหลักของการลงทุนในกองทุน REIT คือ อัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้น เนื่องจากดอกเบี้ย คือต้นทุนหลักในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ปัจจุบันทิศทางของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับทรงตัวหลังตัวเลขเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัจจัยสงครามการค้า ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) นอกจากส่งสัญญาณชะลอขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว นักลงทุนยังคาดการณ์ว่าเฟด มีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยได้ในอนาคต ทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกองทุน REIT ลดลงไป และทำให้ REIT กลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้ง