ก.ล.ต.หารือสมาคมโบรกเกอร์ เล็งลดกฏเกณฑ์-เพิ่มประสิทธิภาพกำกับดูแลการระดมทุน

ก.ล.ต. หารือชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อลดกฏเกณฑ์-เพิ่มประสิทธิภาพอำนวยความสะดวกการระดมทุนให้ผู้ประกอบการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร หารือร่วมกับนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ ประธานชมรมวาณิชธนกิจ และกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ ในวันนี้ (11 มิ.ย.62) เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันในการลดกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค เพื่ออำนวยความสะดวกในการระดมทุนให้กับผู้ประกอบธุรกิจ

รวมถึงการทบทวนแนวทางการกำกับดูแลโดยใช้วิธีการพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม (merit-based) และวิธีการเปิดเผยข้อมูลที่ให้ผู้ลงทุนตัดสินใจด้วยตนเอง (disclosure-based) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลโดยยึดประโยชน์ผู้ลงทุน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้

คำค้น