SET50 ขึ้นต่อ สะท้อนภาพ Bullish ฝรั่งซื้อสุทธิอีก 1.8 พันล้านบาท!

Hold Long S50M19 Close : 1,136.3  (+19.4 จุด) Resistance : 1,144.7/1,162 Support : 1,117.8 Stop Loss : ปิดต่ำกว่า 1,117 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECS : SET50 (S50M19) 20 มิ.ย. 2562

กลยุทธ์การลงทุน

Hold Long S50M19 Close : 1,136.3  (+19.4 จุด) Resistance : 1,144.7/1,162 Support : 1,117.8 Stop Loss : ปิดต่ำกว่า 1,117 จุด
มุมมองด้านเทคนิค:

จากกราฟรายวัน S50M19 วานนี้เปิด GAP ทะลุแนวต้านขึ้นไปก่อนปิดตลาดบวกไป 19.4 จุด สะท้อนให้เห็นภาวะ Bullish ของตลาด มองทิศทางการเคลื่อนไหวคงแกว่งไปตามกรอบ Uptrend Channel โดยมีเป้าหมายการขึ้นรอบนี้ที่แนวต้าน Previous High 1,162 จุด ขณะที่ภายในวันอาจเจอแรงขายทำกำไรบ้างบริเวณแนวต้านกรอบบนแถว 1,144.7 จุด แต่เนื่องจากเราแนะนำให้สะสม Position Long มาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ ฉะนั้นอาจแบ่งขายทำกำไรครึ่งหนึ่งตามแนวต้านกรอบบน ที่เหลือ Let Profit Run ส่วนคนที่ไม่มีสถานะเน้นเปิดสถานะให้ใกล้แนวรับ โดยใช้ EMA5Day เป็นจุดเข้าทำ และตั้ง Cut Loss หากพลิกกลับปิดต่ำกว่า 1,117 จุด

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติ ซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 1,809.62 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Long 8,220 สัญญาใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าซื้อสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 3,675.94 ลบ.

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1908A 1.1 13.7 1.33
S5028C1907A 0.71 20.9 1.31

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1908A 0.24 20.2 0.43
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น