ช่วย

วันนี้เป็นวันกีทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ กิจการโครงการต่าง ๆ อาจจะเริ่มขยายกว้างออกไปได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นวันที่อารมณ์ของท่านหงุดหงิด มีแต่เรื่องชวนให้คิดหนัก บากหน้าไปหาใครแม้จะเจอจะไม่ได้ผล เงินทองบางทีจะหมดไปโดยใช่เหตุ

โหงวเฮ้งหุ้น

มันน่าแปลกที่คนเรามักจะ

ชื่นชมคนแปลกหน้าว่ามีน้ำใจ

ทั้งที่เขาช่วยเหลือเราเพียงครั้งเดียว

แต่กลับตำหนิคนใกล้ชิดว่าไร้น้ำใจ

ทั้งที่เขาช่วยเหลือเรามาตลอด

แต่ปฏิเสธที่จะช่วยเพียงครั้งเดียว

วันนี้เป็นวันกีทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ กิจการโครงการต่าง ๆ อาจจะเริ่มขยายกว้างออกไปได้ ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน อาจจะเป็นวันที่อารมณ์ของท่านหงุดหงิด มีแต่เรื่องชวนให้คิดหนัก บากหน้าไปหาใครแม้จะเจอจะไม่ได้ผล เงินทองบางทีจะหมดไปโดยใช่เหตุ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อ คือ TOP หรือ TQM

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้ คือ CITY และ AGE

คติวันนี้ “คำพูดเมื่อพูดไปแล้วไม่สามารถเรียกกลับมาได้ ดังนั้น คิด ก่อนพูด”