สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TOP มูลค่าสูงสุด 143.75 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TOP มูลค่าสูงสุด 143.75 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TOP 3 2,162,900 143,754 66.46
SCB 2 1,000,000 141,800 141.8
WHA
2 20,000,000 94,400 4.72
EGATIF 1 6,000,000 75,600 12.6
MINT
2 1,500,000 59,102 39.4
GULF 1 435,000 55,898 128.5
BCPG 1 2,000,000 41,800 20.9
CPNREIT 3 1,000,000 31,125 31.12
ROBINS 1 200,000 11,600 58
BEM
1 1,000,000 11,300 11.3
CPF 2 400,000 11,124 27.81
TASCO 1 500,000 10,850 21.7
AOT 1 112,700 8,453 75
CENTEL 1 217,200 7,819 36
EPG 1 1,187,800 7,424 6.25
HANA 1 268,700 7,288 27.12
CK 2 225,400 6,994 31.03
RS 2 388,000 6,712 17.3
FTREIT 1 400,000 6,480 16.2
IEC <NP, NC> 10 500,000,000 5,000 0.01
SPRC 1 453,500 4,535 10
NUSA 1 10,000,000 4,100 0.41
CBG 1 46,200 3,373 73
IRPC 1 650,300 3,317 5.1
GULF13C1912A 1 5,000,000 3,050 0.61
TU 1 159,200 3,009 18.9
S5013P1909D 2 4,000,000 2,490 0.62
ICHI
1 43,800 296 6.75