SET50 พุ่งต่อ! ต่างชาติลุยซื้อมากกว่า 3 พันล้าน

Long S50U19 Close : 1,148.50  (+14.3 จุด) Resistance : 1,157/1,162 Support : 1,145/1,140 Stop loss : ปิดต่ำกว่า 1,140 จุด

จับทิศ SET50 โดย AECSc : SET50 (S50U19) 11 ก.ค. 2562

กลยุทธ์การลงทุน

Long S50U19 Close : 1,148.50  (+14.3 จุด) Resistance : 1,157/1,162 Support : 1,145/1,140 Stop loss : ปิดต่ำกว่า 1,140 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

จากกราฟราย 60 นาที วานนี้ S50U19 สามารถดึงกลับมายืนในกรอบ Uptrend Channel กลับตัวพุ่งขึ้นในช่วงเย็น และ break downtrend line สอดคล้องกับ RSI ที่ break ขึ้นมาที่ระดับ 61.38 สำหรับวันนี้เรากลับมามีมุมมองเชิงบวกอีกครั้ง และคาดพุ่งขึ้นต่อเนื่องเพื่อทดสอบแนวต้าน Previous High ที่ 1,157/1,162 จุด โดยคาดซื้อขายในแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ Uptrend Channel สำหรับกลยุทธ์ Follow Long S50U19 บริเวณ 1,152 จุด หรือรอย่อลงมาบริเวณแนวรับ 1,145 จุด โดยกำหนดจุด Stop loss หากปิดต่ำกว่า 1,140 จุด

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 3,249.84 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Short 488 สัญญาใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าซื้อสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 3,137.49 ลบ.

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW ราคาเสนอซื้อ Eff. Sensitivity
(มองขึ้น) (บาท) gearing(x)
S5028C1912A 0.28 12.5 0.31
S5028C1908A 1.19 14.2 1.48

 

Put DW ราคาเสนอซื้อ Eff. Sensitivity
(มองลง) (บาท) gearing(x)
S5028P1912A 0.38 11.3 0.38
S5028P1909A 0.50 17.1 0.75
ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

คำค้น