“WASATCH ADVISORS, INC.” เก็บหุ้น HUMAN รวมถือกว่า 5%

"WASATCH ADVISORS, INC." เก็บหุ้น HUMAN อีก 0.52% รวมถือกว่า 5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) หรือ HUMAN โดย WASATCH ADVISORS, INC. ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.52% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.43% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสุนทร เด่นธรรม 260,277,200 38.28
2. STATE STREET EUROPE LIMITED 66,197,200 9.73
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 26,902,900 3.96
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,526,429 2.43
5. น.ส.ภาติยา ทันการ 14,682,500 2.16

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2019)