บลจ.กรุงศรี เปิดขายกองทุนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ถึง 30 ต.ค.นี้

บลจ.กรุงศรี ออกกองทุนตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน “KFPREFER-A” เสนอขาย 21-30 ต.ค.62 พร้อมชูจุดเด่นผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป

น.ส.ศิริพร สินาเจริญ กรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงศรี เตรียมเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ – สะสมมูลค่า (KFPREFER-A) ชี้ Preferred Securities เหมาะกับภาวะตลาดปัจจุบัน ให้ผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปจากผู้ออกตราสารระดับ Investment Grade และมีความผันผวนต่ำ เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 21-30 ต.ค. 62 โดยกองทุนรวม KFPREFER-A อยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ในภาวะที่การลงทุนมีความผันผวนแบบนี้ บลจ.กรุงศรี มองว่า Preferred Securities เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่นน่าสนใจ ด้วยลักษณะที่เป็นตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน จึงมีจุดเด่นของผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไป  มีระดับความผันผวนต่ำกว่าการลงทุนในหุ้น  และมีความสัมพันธ์กับสินทรัพย์อื่นๆในตลาดระดับต่ำ ที่สำคัญคือการผิดนัดชำระหนี้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ High yield  ทั้งนี้ หากพิจารณาย้อนหลังไป 10 ปี ตั้งแต่ปี 2009 -2018 พบว่า Preferred securities มีการผิดนัดชำระหนี้ที่ต่ำมากเพียง 0.05% ขณะที่ High yield มีการผิดนัดชำระหนี้อยู่ที่ 3.78%” (ที่มา : Moody’s Investor Services ณ 31 ธ.ค. 61)

โดย Preferred Securities เป็นหนึ่งในสินทรัพย์หลักของกลุ่มตราสารหนี้ที่ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกโดยมียอดเงินลงทุนกว่า 9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ที่มา : JP Morgan , Manulife Investment Management  ณ 30 ก.ย. 60) เป็นสินทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคงระดับ Investment Grade และผู้ออกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาด Preferred  securities ที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 67% (ที่มา :Bloomberg, ICE BofAML indices และ Manulife Investment Management ณ 30 มิ.ย. 61)

นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันยังมีปัจจัยบวกอีกหลายอย่างที่หนุนให้การลงทุนใน Preferred securities ยิ่งน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาวะตลาดที่ยังคงผันผวน ทิศทางอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มต่ำอย่างต่อเนื่อง  การเติบโตของ GDP สหรัฐที่เอื้อต่อการลงทุนในตราสารภาคเอกชน  อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอยู่ในระดับปานกลางในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ ยังไม่มีสัญญาณการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ รวมทั้งความต้องการถือครองสินทรัพย์ที่มีอัตราผลตอบแทนและคุณภาพสูงยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนดังกล่าวจึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ – สะสมมูลค่า(KFPREFER-A) ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Manulife Global Fund – Preferred Securities Income Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุนนี้เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของตลาด Preferred securities ระดับโลกด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จากลูกค้าทั่วโลก” (ที่มา : Manulife Investment Management ณ ธ.ค. 61)

สำหรับกองทุนหลักมีจุดแข็งที่โดดเด่นในหลายด้าน ทีมผู้จัดการกองทุนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับการลงทุนใน Preferred securities ทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกา แคนาดา  ยุโรป และทั่วภูมิภาคเอเชีย   มีสไตล์การลงทุนที่โดดเด่นและแตกต่าง  ใช้การกระจายลงทุนผ่านการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่เข้มข้น  กระจายการลงทุนใน 50-70 บริษัทที่หลากหลายภูมิภาคและหลายอุตสาหกรรม  และลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพดีโดยไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด  เน้นลงทุนในสินทรัพย์ Preferred securities ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมั่นสูง และให้ผลตอบแทนที่ดี เช่น พลังงานและไฟฟ้า  ธนาคาร  ประกันภัย และโทรคมนาคม เป็นต้น” (ที่มา : Manulife Investment Management ณ ธ.ค. 61)

บลจ.กรุงศรี เชื่อมั่นว่ากองทุน KFPREFER-A จะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากลงทุนในตราสารหนี้ โดยไม่ต้องการเพิ่มระดับความเสี่ยงจากการลงทุนใน High yield และไม่เสียภาษีตราสารหนี้อีกด้วย” น.ส.ศิริพร กล่าว