Singapore Fintech Festival 2019

สัปดาห์นี้มีโอกาสได้เดินทางมาประเทศสิงคโปร์กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.

ลูบคมตลาดทุน : ธนะชัย ณ นคร

สัปดาห์นี้มีโอกาสได้เดินทางมาประเทศสิงคโปร์กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.

เป้าหมายคือการร่วมงาน Singapore Fintech Festival 2019

ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่หน่วยงานกำกับอย่างก.ล.ต.ได้เข้าร่วมงานด้วย

ก.ล.ต.ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับ Distributed Ledger Technology (DLT) ที่มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานค่อนข้างมาก

“ธีม” (Theme) ของงานปีนี้คือความเชื่อมโยงระหว่าง Digital กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability)

ส่วนงานนี้มีเซ็กชั่นที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยล่ะ

เช่น Re-imagining Fintech ที่นำเสนอโดย Ravi Menon (Managing Director of MAS) ได้เล่าประสบการณ์ในการผลักดันและสนับสนุน Fintech ในสิงคโปร์

เป็นความร่วมมือกับภาคเอกชนและผู้ให้บริการด้าน Fintech

เป้าหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่มีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

อีกเรื่องที่น่าสนใจและกล่าวโดย Ong Ye Kung รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและเป็นบอร์ดของ HAS

นั่นคือ Green finance for sustainable world

สิ่งที่สิงคโปร์ทำคือสร้างระบบการเงินที่สอดคล้องกับความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เขาจะมีการประเมินความเสี่ยงโดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของธนาคาร, Fund manager หรือความเสี่ยงในการรับประกันภัยของบริษัทประกัน

และยังมีเรื่องการหยุดหรือลดการให้เงินทุนลงทุนกับกิจการที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การให้เงินทุนหรือลงทุนให้กับกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Disclose คือการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงดังกล่าวต่อนักลงทุน ซึ่งในอาเซียนมี Sustainability Report for Listed Companies

และ MAS จะมีการออก Environmental Risk Management (ENRM) Guidelines เป็นมาตรฐานการประเมินและจัดการความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทั้งธนาคาร ประกันภัย และการจัดการลงทุน

เป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุน Green investment

อีกหัวข้อน่าสนใจ

เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Banking in a new Global context แล้วกล่าวโดยตัวแทนจาก Standard Chartered, AMTD Group, Bloomberg, Citigroup, HSBC and DBS Group

เขาได้พูดเรื่องเกี่ยวกับระบบ Blockchain จะเข้ามาแทนที่การทำธุรกรรมแบบเดิมของธนาคาร

Digital bank license

การเก็บข้อมูลของลูกค้าจนสามารถแยกกลุ่มลูกค้า และตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น

การธนาคารหรือ Bank ใหม่ ๆ เกิดขึ้นโดยอาจเข้าเป็นพันธมิตรกับธนาคารที่มีอยู่เดิม

เขายังกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือ Data

ใจความคือการเก็บข้อมูล อาจจะไม่สำคัญว่าต้องเก็บที่ Local หรือ Global

แต่ที่สำคัญคือ “ความปลอดภัยของข้อมูล” โดยเฉพาะเรื่อง Data privacy

การโอนย้ายข้อมูลของลูกค้า และการทำให้ลูกค้าตระหนักถึงสิทธิและข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลของลูกค้าสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าได้

ยังมีการกล่าวถึงกรณีของ Libra ด้วย

ปัจจุบันมีผู้สนใจ Digital currency มากขึ้น ดังนั้น Libra จึงเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งแม้ Facebook ไม่ให้บริการนี้ก็อาจจะมีผู้ประกอบการอื่น ที่ให้บริการในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้น

สิ่งที่สำคัญคือกลไกการคงมูลค่าในการแลกเปลี่ยนเงิน และประเด็นการกำกับดูแลเรื่อง “ฟอกเงิน”

จริง ๆ แล้วยังมีความน่าสนใจเกี่ยวกับผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่มาออกบูธในงาน

รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานกำกับด้านสถาบันการเงินและผู้ประกอบการจากประเทศไทยที่มาร่วมงานและเดินทางมาดูงานครั้งนี้

หากมีโอกาสจะมาเล่าสู่กันฟังครั้งต่อไป

ฟินเทคจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้ามาทุกขณะครับ