บลจ.วี บริหารกอง “WE-GTECH8M” ให้ผลตอบแทน 8% เร็วกว่าเป้า

บลจ.วี บริหารกอง “WE-GTECH8M” ให้ผลตอบแทน 8% เร็วกว่าเป้า

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วี เปิดเผยว่า หลังจากที่ บลจ.วี ได้เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี 8M  (WE-GTECH8M) ซึ่งลงในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ด้วยมุมมองการลงทุนของ บลจ.วี ต่อการเติบโตของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี  ทำให้กองทุน WE-GTECH8M สามารถทำผลตอบแทนได้ถึงเป้าหมาย 8% ตามที่ตั้งเป้าไว้  โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับ 10.8165 บาทต่อหน่วย หรือ 8.165% ด้วยระยะเวลาการลงทุน 6 เดือน 20 วัน  เร็วกว่าเป้าหมายระยะเวลา 8 เดือนที่ตั้งไว้ และบริษัทจะทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต ผู้ถือหน่วยสามารถดำเนินการขายหน่วยลงทุนคืนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. เป็นต้นไป

โดยมุมมองการลงทุนของ บลจ.วี ในปี 2563 ยังมองว่าหุ้นเทคโนโลยี ยังเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจและยังมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องแม้การปรับตัวขึ้นมาทำสถิติใหม่ (New High) ของตลาดหุ้นสหรัฐฯในช่วงที่ผ่านมาหลังจากการเจรจาทำข้อตกลงทางการของสหรัฐฯกับจีนในเฟส 1 สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนยุคดิจิทัล ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตและขยายธุรกิจ ซึ่งเป็นธีมการลงทุนที่สร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ตามที่ บลจ.วี ได้แนะนำไว้ก่อนหน้านี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องและเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตโดยเฉพาะในหุ้นเทคโนโลยีที่ทำธุรกิจมีรายได้ในรูปกระแสเงินสดเติบโตต่อเนื่องสม่ำเสมอจากปัจจัยพื้นฐานที่ดี  บลจ.วี ยังแนะนำกระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคฯ ต่อเนื่องใน “กองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH)” ซึ่งเป็นกองทุนเปิดที่สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ทั้งนี้ กองทุน WE-GTECH ซึ่งจัดตั้งกองทุนในวันที่ 8 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 ม.ค. 2563 ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือนอยู่ที่ 12.77% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน Dow Jones Global Technology Index อยู่ที่ 18.04% และให้ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 11.98%  เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานฯ อยู่ที่  23.13%

สำหรับกองทุนเปิด WE-GTECH เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีการเติบโตของรายได้และมีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ โดยมีพาร์ทเนอร์ของ บลจ.วี คือ POLAR CAPITAL ASSET MANAGEMENT ซึ่งเป็นผู้นำด้านการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีที่ในยุโรปเป็นผู้บริหาร กองทุนหลัก Polar Capital Global Technology Fund

ทั้งนี้ กองทุน Polar Capital Global Technology Fund กระจายลงทุนใน 8 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสำคัญที่อยู่ในโครงสร้างธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เติบโตยั่งยืนตามพฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ E-Commerce and Payment, Digital Advertising and Marketing, Cyber and Physical Security, Cloud Infrastructure, Software As A Service, Digital Content and Gaming, Robotic and Automation และ Rising Semiconductor Complexity

โดยเลือกลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าตลาดไม่ต่ำกว่า 200 ล้านดอลลาร์ มีการเติบโตอย่างน้อยในระดับ 1.5-2 เท่า เมื่อเทียบกับการเติบโตของดัชนี และมีการเติบโตของรายได้ประมาณ 15-25% ต่อปี  ซึ่งจากแนวทางการบริหารกองทุนที่มีความชัดเจนสะท้อนผลถึงการดำเนินงานกองทุนที่ดีตลอดช่วงการบริหารกองทุนกว่า 10 ปีที่ผ่านมา