สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 251.97 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 251.97 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 1 1,859,540 251,968 135.5
BDMS 3 6,192,400 162,304 26.21
BAM 1 3,000,000 78,750 26.25
SCC 5 222,100 78,644 354.09
BBL-F 1 360,000 52,200 145
BKKCP 1 3,734,100 50,000 13.39
BBL
1 325,000 46,800 144
IVL
3 1,145,200 31,493 27.5
CKP 1 7,000,000 29,540 4.22
KBANK-F 1 200,000 27,900 139.5
IMPACT 1 1,000,000 24,200 24.2
TDEX 1 2,000,000 20,640 10.32
GVREIT 1 1,000,000 17,100 17.1
SCB 1 100,000 9,800 98
BLAND 1 6,166,200 7,646 1.24
BCT 1 148,900 6,105 41
BANPU 1 451,500 4,605 10.2
DTAC 1 73,200 3,999 54.63
PTTGC 1 72,400 3,996 55.2
BJC 1 73,700 3,046 41.33
SPALI 1 153,300 2,437 15.9
IRPC 1 750,400 2,116 2.82
PTT13C2004A
1 3,750,000 488 0.13