สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 250 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) PTTEP มูลค่าสูงสุด 250 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
PTTEP <XD> 1 2,000,000 250,000 125
HUMAN-F
1 4,307,400 32,629 7.58
FORTH 1 5,000,000 32,000 6.4
SPALI 1 490,100 8,234 16.8
KBANK-F 5 49,088 7,039 143.39
PTTE13C2006A 1 3,000,000 1,140 0.38
BBL-F 1 32 5 148.5