สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 27 มี.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 27 มี.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
PTTEP 1,782,500 118,797,500 6.96%
PTTGC 2,360,800 67,178,500 6.80%
BH 123,200 13,996,400 4.28%
BGRIM 1,151,900 46,610,750 4.06%
TMB 17,547,000 14,233,070 3.71%
AOT 1,226,700 63,474,325 3.36%
ORI 500,000 1,670,000 3.30%
GULF 812,700 123,363,650 3.23%
HMPRO 601,000 6,701,000 2.43%
PTT 3,562,700 109,367,350 2.41%
MTC 349,300 12,879,400 2.38%
CBG 88,000 5,366,000 2.32%
SCC 108,700 35,037,400 2.24%
TOP 340,000 10,305,000 1.74%
TRUE-R 4,000,000 12,280,000 1.71%
GPSC 441,000 24,818,400 1.62%
BGRIM-R 450,000 18,462,500 1.59%
KBANK-R 430,000 38,830,000 1.50%
VGI 200,000 1,060,000 1.49%
ADVANC 218,800 44,496,400 1.43%
SCB-R 481,500 32,338,075 1.43%
CRC 622,000 16,553,500 1.35%
INTUCH 200,000 10,150,000 1.15%
GULF-R 286,700 44,044,750 1.14%
SGP 20,000 154,000 1.11%
GPSC-R 300,000 17,225,000 1.10%
TKN 200,000 1,000,000 1.04%
CPALL 520,000 31,312,500 0.95%
KBANK 240,500 21,509,750 0.84%
CENTEL 30,000 450,000 0.71%
PTTGC-R 247,800 7,136,200 0.71%
AWC 319,400 1,024,468 0.66%
TCAP-R 81,400 2,769,875 0.57%
BJC 31,000 1,255,950 0.53%
AMATA 120,000 1,182,000 0.52%
BBL 85,300 8,352,625 0.52%
CPN-R 74,300 3,133,075 0.52%
COM7 151,000 2,310,600 0.45%
THAI 20,000 63,800 0.45%
KTC 80,000 2,097,500 0.44%
CPN 58,000 2,441,250 0.41%
JAS 425,300 1,862,814 0.39%
BTS 165,000 1,467,750 0.38%
MINT 260,000 4,338,100 0.38%
EGCO-R 7,800 1,764,900 0.37%
IVL 165,000 3,221,000 0.37%
LH 203,000 1,350,300 0.36%
BH-R 9,700 1,106,700 0.34%
TU 100,000 1,360,000 0.34%
WHA 500,000 1,110,000 0.32%
BBL-R 49,000 4,870,750 0.30%
KCE 60,000 796,000 0.30%
PSL 25,000 66,500 0.30%
MAJOR 11,000 158,000 0.26%
ADVANC-R 38,200 7,582,700 0.25%
STEC 50,000 570,000 0.22%
CPF 100,000 2,420,000 0.21%
DTAC-R 11,800 447,150 0.21%
SAWAD 29,500 1,299,500 0.21%
RATCH 20,000 1,190,000 0.19%
EGCO 3,500 808,500 0.16%
TCAP 21,500 752,500 0.15%
OSP 10,000 370,000 0.14%
SCB 47,900 3,204,400 0.14%
TISCO 20,100 1,376,850 0.11%
DTAC 5,500 202,275 0.10%
INTUCH-R 12,200 613,050 0.07%
KTB 55,000 616,500 0.07%
PTG 10,000 93,625 0.04%
TISCO-R 7,000 484,500 0.04%
KKP-R 2,200 83,050 0.02%
KKP 1,000 38,500 0.01%
BJC-R 200 8,100 0.00%
HANA-R 100 2,110 0.00%
LH-R 2,100 14,385 0.00%
PTT-R 3,100 94,700 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น