สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH-F มูลค่าสูงสุด 4.43 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) INTUCH-F มูลค่าสูงสุด 4.43 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH-F 1 98,185,000 4,430,107 45.12
INTUCH 12 37,015,000 1,670,117 45.12
TISCO-F 2 12,441,100 908,200 73
BBL 1 163,000 16,212 99.46
GPSC
1 60,000 3,960 66
PTT 1 100,000 3,650 36.5
CPN 1 70,700 3,493 49.41