สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH-F มูลค่าสูงสุด 4.43 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH-F มูลค่าสูงสุด 4.43 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH-F 1 98,185,000 4,430,107 45.12
INTUCH 13 37,085,400 1,673,373 45.12
TISCO-F 2 12,441,100 908,200.30 73
KTC 2 4,000,000 116,800 29.2
SUPER 3 130,000,000 49,900.00 0.38
TCAP 3 1,350,000 41,850 31
RATCH
1 644,000 38,801 60.25
PTTGC 3 892,100 32,084 35.96
KTB <XD> 2 2,600,000 29,640 11.4
EGCO 1 65,000 16,315 251
BBL 1 163,000 16,212 99.46
SCC
1 48,000 15,792 329
PTTEP 1 160,000 13,240 82.75
KBANK-F
2 130,086 13,074 100.5
IRPC 2 4,661,000 11,653 2.5
CPF
1 400,000 10,400 26
ADVANC 2 52,200 9,950 190.6
GULF13C2009A 1 5,000,000 6,050 1.21
BH 4 50,900 6,006 118
MINT 2 269,200 5,061 18.8
TOP 1 120,000 4,440.00 37
GPSC 1 60,000 3,960 66
SPCG 1 250,000 3,900 15.6
PTT 1 100,000 3,650 36.5
CPN
1 70,700 3,493 49.41
IVL
1 125,000 3,125 25
BJC 1 69,300 2,807 40.5
CENTEL 1 112,800 2,019 17.9
KBANK
1 19,200 1,920 100
SPRC 1 239,800 1,175 4.9
AOT 1 20,000 1,135 56.75
LH 1 89,000 623 7
AWC 1 145,000 600 4.14
VNG 1 243,400 491.67 2.02
MTC 1 2,500 96 38.25
AMANAH
1 40,000 86 2.14
GFPT 1 3,000 29 9.55
BBL-F 1 45 5 104
CPALL-F 1 52 3 62.25
ADVANC-F 1 14 3 187.5
PTTGC-F 1 37 1 35.75
BCP-F 1 66 1 18.4
CPF-F 1 37 1 25.75
TU-F 1 50 0.65 13
PTT-F 1 16 1 36
IRPC-F 1 46 0 2.5
TOP-F 1 3 0.11 36.5