สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 16 เม.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 16 เม.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
ASIAN 119,200 472,032 16.86%
DCC 998,000 1,528,690 16.26%
ORI 1,240,000 5,884,390 9.41%
CBG 221,000 15,627,900 6.97%
KTC 765,300 24,387,150 6.58%
QH 2,000,000 4,280,000 4.88%
ERW 1,420,000 4,053,200 4.19%
GULF 3,201,300 110,873,075 3.80%
TU 1,246,900 15,594,540 3.55%
KTB 1,040,600 11,138,940 3.33%
KBANK 221,100 21,216,275 2.94%
KKP 129,400 5,259,825 2.66%
DTAC 179,100 6,971,075 2.65%
AWC 1,185,500 5,659,500 2.55%
TISCO 250,600 20,038,675 2.52%
AOT-R 649,600 35,615,600 2.49%
MINT 1,803,600 36,589,720 2.47%
SCB 295,500 20,488,575 2.34%
ADVANC 152,200 28,843,550 2.33%
PTTEP-R 625,100 47,038,900 2.33%
DOHOME 374,400 2,446,160 2.30%
AOT 574,800 31,451,300 2.20%
AP 511,000 2,459,876 2.19%
PTT 2,807,000 94,168,250 2.16%
PTTGC 721,100 27,017,750 1.99%
CENTEL 174,000 3,224,250 1.95%
STEC 350,000 4,718,000 1.94%
SCB-R 225,000 15,693,750 1.78%
PTTEP 473,000 35,984,250 1.76%
SAWAD 225,300 10,863,550 1.73%
BBL 158,200 17,846,100 1.70%
TOP 302,800 11,589,950 1.68%
PTTGC-R 604,000 22,773,275 1.67%
CRC 420,100 13,350,500 1.66%
BJC 81,800 3,315,950 1.65%
CPALL 430,000 27,745,550 1.65%
AMATA 300,000 3,720,000 1.61%
BH 20,400 2,397,100 1.59%
MINT-R 1,159,600 23,577,590 1.59%
MTC 223,600 9,632,200 1.50%
AU 62,000 502,700 1.43%
UNIQ 100,000 570,000 1.32%
WHA 2,600,000 6,716,400 1.31%
CPN 182,200 8,551,900 1.27%
AWC-R 576,200 2,730,264 1.24%
HANA 20,100 527,900 1.22%
IVL 427,000 11,025,625 1.21%
GPSC 273,300 17,355,175 1.19%
DEMCO 10,000 22,200 1.14%
COM7 167,400 3,142,340 1.07%
SIRI 500,000 375,000 0.97%
SPALI 46,300 753,420 0.96%
BCH 170,000 2,135,000 0.95%
KCE 612,000 8,999,780 0.87%
IRPC 890,000 2,341,616 0.84%
BGRIM 123,200 5,086,750 0.83%
THAI 339,000 2,003,300 0.80%
BEAUTY 1,300,000 2,096,000 0.73%
TRUE 1,000,000 3,280,000 0.72%
VIBHA 20,000 32,200 0.71%
SCC 34,100 10,790,600 0.69%
WORK 20,000 156,000 0.68%
TMB-R 1,652,900 1,507,878 0.67%
INTUCH 125,200 5,885,700 0.66%
TCAP-R 29,000 1,015,000 0.65%
LH 408,800 2,987,365 0.64%
MAJOR 35,100 498,420 0.62%
GULF-R 470,800 16,463,500 0.56%
BANPU 296,300 1,700,255 0.53%
KKP-R 24,200 993,700 0.50%
OSP 37,000 1,385,750 0.49%
TCAP 21,500 752,500 0.48%
JAS 630,000 3,177,900 0.43%
GL 30,000 87,800 0.42%
BDMS 138,600 2,829,460 0.38%
ESSO 56,300 293,650 0.38%
TRUE-R 500,000 1,640,000 0.36%
VGI 74,800 502,900 0.35%
JMT 25,000 401,220 0.31%
PTG 34,000 412,300 0.31%
TASCO 30,000 545,000 0.29%
TMB 707,000 650,440 0.28%
RS 8,000 76,400 0.27%
GLOBAL 15,900 188,190 0.26%
HMPRO 66,400 848,260 0.26%
CK 33,500 558,600 0.25%
AEONTS 2,000 224,500 0.24%
BANPU-R 113,100 661,635 0.20%
LPN 7,500 29,930 0.20%
CPN-R 21,800 1,013,450 0.15%
TOP-R 26,200 995,475 0.15%
EA-R 25,000 943,750 0.14%
GLOBAL-R 8,800 102,080 0.14%
RBF 10,000 41,400 0.11%
THCOM 20,000 69,400 0.11%
PSH 3,000 31,500 0.09%
TTA 6,000 17,760 0.09%
ADVANC-R 5,000 942,500 0.08%
BBL-R 7,000 794,000 0.08%
BEM 44,900 392,875 0.05%
BTS 20,800 224,480 0.05%
EGCO 300 72,900 0.01%
PSL 1,000 3,980 0.01%
SAWAD-R 200 9,600 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น