สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 11 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 11 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MCOT 75,800 440,390 16.53%
VIBHA 362,000 579,340 15.18%
STEC 620,000 9,238,000 10.97%
AAV 2,187,000 3,752,640 9.93%
GLOBAL 532,000 7,371,600 6.75%
CKP 920,000 3,634,000 6.43%
SPALI 275,000 3,884,500 5.52%
ZEN 16,300 139,365 4.56%
IVL 1,640,300 46,111,325 4.39%
AOT 871,800 52,887,075 4.24%
PTTGC 2,844,500 114,891,175 3.76%
TVO 26,900 643,600 3.74%
MINT 1,019,300 19,830,350 3.71%
ANAN 70,000 110,196 3.37%
CPALL 1,197,800 88,446,975 3.29%
KBANK 288,400 24,613,750 3.23%
BCPG 100,000 1,600,000 2.93%
VGI 600,000 5,225,000 2.76%
KTC 217,000 7,485,500 2.28%
GLOBAL-R 179,300 2,460,690 2.27%
TOP 533,400 23,086,675 2.23%
DTAC 180,400 7,508,525 2.00%
AWC 1,150,000 5,987,500 1.90%
THAI 570,700 3,006,200 1.87%
CPF 543,900 15,093,225 1.86%
GPSC 621,900 44,159,250 1.86%
CBG 165,800 13,817,500 1.83%
PTTEP 214,400 17,884,600 1.77%
TASCO 233,800 4,081,500 1.73%
BH 25,600 2,956,750 1.58%
INTUCH 210,600 11,451,450 1.49%
TU 264,800 3,410,920 1.47%
GULF 455,500 17,875,875 1.39%
CPF-R 400,000 11,000,000 1.37%
EA-R 88,400 3,414,025 1.36%
IRPC 3,707,400 10,233,270 1.30%
BJC-R 198,800 7,709,600 1.22%
HMPRO 390,400 5,444,580 1.22%
BTS 1,205,000 14,470,250 1.21%
EGCO 20,700 5,617,100 1.11%
TCAP 56,200 1,931,875 1.08%
ADVANC 94,800 18,389,300 1.05%
BEAUTY 1,311,500 2,366,930 1.04%
QH 250,000 505,000 1.04%
SCB-R 101,700 6,877,625 1.03%
PSH 18,000 186,000 1.01%
BJC 156,500 6,026,850 0.96%
ITD 120,000 153,600 0.95%
BBL 102,500 10,013,125 0.93%
RS 223,000 2,546,800 0.88%
KCE 287,400 4,697,320 0.86%
PF 1,200,000 420,000 0.86%
BDMS 298,900 5,909,460 0.83%
BGRIM 165,100 7,416,075 0.80%
TISCO 51,300 3,594,750 0.80%
SCB 77,000 5,217,575 0.78%
TOP-R 187,100 8,072,800 0.78%
BCH 100,000 1,380,000 0.76%
BEM 556,600 5,371,190 0.76%
PLANB 630,000 3,521,000 0.75%
GFPT 15,000 165,000 0.72%
JAS 753,900 2,895,792 0.70%
AWC-R 373,200 1,928,160 0.62%
GPSC-R 208,900 15,038,575 0.62%
CPN 82,400 3,884,950 0.61%
PTTGC-R 457,800 18,609,250 0.60%
RATCH 35,400 2,357,050 0.60%
WHA 437,900 1,217,362 0.59%
TRUE 420,600 1,370,196 0.55%
SCC 10,500 3,577,000 0.52%
TCAP-R 26,300 913,925 0.51%
AU 20,000 176,000 0.50%
ESSO 150,000 855,000 0.45%
PTG 100,000 1,350,000 0.42%
BEC 75,000 342,000 0.41%
LH 131,100 885,930 0.41%
KTB 116,500 1,211,600 0.37%
TISCO-R 23,800 1,658,375 0.37%
PTTEP-R 43,900 3,670,475 0.36%
DCC 40,000 70,000 0.34%
CK 50,000 787,500 0.33%
MAJOR 15,000 209,250 0.33%
LPN 50,000 180,000 0.32%
BCP-R 10,700 205,440 0.30%
TRUE-R 214,500 699,270 0.28%
COM7 30,000 643,000 0.23%
OSP-R 15,100 641,750 0.18%
CRC 20,000 745,000 0.17%
SAWAD 20,000 1,065,000 0.17%
E1VFVN3001 110 1,969 0.15%
ALT 10,000 24,800 0.13%
BH-R 2,100 239,400 0.13%
ERW 20,000 54,800 0.09%
THANI 20,000 74,600 0.09%
SCC-R 1,700 578,000 0.08%
INTUCH-R 7,900 427,450 0.06%
PSL 4,500 14,190 0.03%
SAWAD-R 3,900 204,350 0.03%
KBANK-R 1,900 162,575 0.02%
BANPU 4,500 24,975 0.01%
BTS-R 10,000 119,000 0.01%
CPN-R 1,000 46,500 0.01%
MTC 1,000 47,625 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น