สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 10 ก.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 10 ก.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
PSH 200,000 2,320,000 22.54%
BA 128,400 810,745 12.08%
KTB 1,114,200 11,587,680 7.38%
KTC 500,000 15,250,000 6.47%
CENTEL 171,800 3,851,680 6.28%
QH 1,500,000 3,300,000 5.37%
HMPRO 1,145,800 18,237,830 4.97%
UV 90,000 275,400 4.92%
BDMS 662,700 15,159,560 4.42%
IRPC 2,106,600 5,852,080 4.04%
SAWAD 265,000 13,643,750 4.00%
ILM 35,400 502,640 3.73%
AAV 1,602,500 3,089,990 3.54%
CBG 106,200 12,020,800 3.33%
BBL 167,500 18,041,100 3.27%
PTTEP 502,300 45,697,325 3.21%
MONO 100,000 280,000 3.18%
COM7 259,500 8,760,475 2.88%
TU 471,500 6,365,250 2.48%
BJC 131,000 5,108,750 2.29%
JMART 500,000 5,960,000 2.22%
U 319,200 501,925 2.19%
BH 20,000 2,390,000 2.10%
QH-R 563,100 1,238,820 2.02%
ESSO 700,000 5,005,000 1.89%
AWC 596,800 2,375,280 1.78%
CPALL 537,800 35,519,250 1.71%
MBK 30,000 408,000 1.51%
AWC-R 500,000 2,000,000 1.50%
SIRI 500,000 385,000 1.38%
BTS 308,300 3,452,960 1.34%
SCB 113,100 8,193,000 1.30%
HANA 229,400 7,421,425 1.29%
PTTGC 295,500 13,765,000 1.16%
STA 675,600 19,664,600 1.16%
KCE 810,000 20,085,470 1.11%
RS 100,000 1,660,000 1.11%
BEAUTY 500,000 848,932 1.09%
VGI 95,000 724,250 1.09%
PTG 206,000 3,470,200 1.07%
MINT 383,900 7,570,210 0.95%
ERW 250,000 871,000 0.89%
KBANK 96,900 8,905,150 0.85%
TFG 201,600 939,520 0.81%
DOHOME 200,000 2,210,000 0.80%
RATCH 26,000 1,650,000 0.79%
CPN 34,700 1,747,350 0.75%
MINT-R 300,000 5,910,000 0.74%
BJC-R 40,600 1,575,825 0.71%
ADVANC 35,400 6,756,000 0.66%
TCAP 49,800 1,730,100 0.50%
EA 140,000 6,630,000 0.49%
WHA 370,300 1,177,554 0.48%
GFPT 10,000 129,600 0.47%
BEM 150,100 1,410,940 0.45%
TISCO 20,000 1,375,000 0.45%
AOT 209,100 11,537,350 0.44%
PTT 225,000 8,711,250 0.44%
EPG 73,500 371,175 0.43%
BGRIM 32,400 1,771,800 0.41%
BANPU 256,000 1,549,700 0.34%
EGCO 2,300 579,600 0.33%
EASTW-R 5,000 51,000 0.32%
SCC 5,200 2,000,100 0.32%
IVL 79,100 2,215,500 0.25%
AMATA 10,500 162,750 0.24%
TOA 10,000 407,500 0.22%
GGC 9,800 98,980 0.20%
SUPER 1,089,200 1,078,308 0.17%
JMT 30,000 825,000 0.14%
TOP 27,700 1,177,250 0.14%
PTL 100,000 2,182,000 0.13%
LH 32,600 249,390 0.12%
ALT 10,000 43,200 0.10%
CRC 9,000 288,000 0.08%
GUNKUL 14,200 38,908 0.08%
SCB-R 5,700 411,300 0.07%
TRUE 42,600 151,656 0.07%
OSP 4,200 164,850 0.06%
PTTGC-R 14,900 681,175 0.06%
RBF 30,000 312,000 0.06%
MTC 3,000 162,000 0.05%
TASCO 2,200 57,200 0.03%
CK 1,300 25,610 0.02%
PRM 10,000 86,500 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น