TVO โบรกฯชูหุ้น Laggard รับราคาถั่วเหลืองโลก New high รอบปีครึ่งแนะซื้อเป้า 29.20 บ.

TVO โบรกฯชูหุ้น Laggard รับราคาถั่วเหลืองโลก New high รอบปีครึ่งแนะซื้อเป้า 29.20 บ.

บล.เคจีไอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(11ก.ย.63) ว่า  บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO  (เป้า Consensus 29.2 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 26.5 บาท และ 26 บาท / แนวต้าน 28.5 บาท (Stop loss 25 บาท)

2) ประเมินราคาหุ้น Laggard ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกที่ปรับขึ้นแรง >10% QTD (New high ในรอบ 1 ปีครึ่ง) รับ Sentiment บวกจากโอกาสเกิดภาวะ La Ni?a (โอกาส 70% ที่จะเกิดภายในปีนี้) … La Ni?a จะทำให้เกิดภัยแล้งในทวีปอเมริกาที่เป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองหลักของโลก 3) PE ปีนี้ 13 เท่า และ Dividend yield +6% ต่อปี … ข้อมูลใน Bloomberg consensus มีโอกาสที่จะปรับประมาณการฯขึ้น จากภาวะ La Ni?a