สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2012C 738 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2012C S50U20 737,758,700
2 S5013P2012A S50U20 533,880,200
3 TASC13C2012A TASCO 454,539,900
4 S5013P2012B S50U20 434,091,700
5 S5013C2012A S50U20 430,734,200

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น