สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DIF-F มูลค่าสูงสุด 109.75 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ DIF-F มูลค่าสูงสุด 109.75 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DIF-F 1 8,220,900 109,749 13.35
TOP 2 212,500 8,419 39.62
IVL
2 291,900 6,818 23.36
BBL-F 1 50,000 4,731 94.62
PTT 1 100,000 3,564 35.64