สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ALT มูลค่าสูงสุด 100.12 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ ALT มูลค่าสูงสุด 100.12 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
ALT 1 28,605,000 100,118 3.5
HMPRO-F 1 2,750,000 41,917 15.24
HMPRO 1 1,500,000 24,570 16.38
TFFIF 1 2,000,000 19,700 9.85
SCB 3 170,100 11,487 67.53
TU 2 808,000 11,231 13.9
TDEX 1 1,000,000 8,090 8.09
TKN06C2011A 2 29,300,000 7,940 0.27
KBANK 2 96,300 7,491 77.79
BJC 1 120,000 4,290 35.75
CPN 1 60,000 3,020 50.33
BBL-F 1 30,800 2,949 95.75
TOP 1 48,300 1,763 36.5
ML
1 2,000,000 1,660 0.83
BBL
2 16,400 1,566 95.5
DCC 1 600,000 1,428 2.38
TKN13C2012A 1 4,000,000 1,160 0.29
MIDA 1 2,000,000 1,100 0.55
BEM 1 112,700 986 8.75
SMPC 1 73,300 894 12.2
LH 1 97,000 679 7
DTAC 1 19,600 662 33.75
MAKRO
1 5,000 219 43.75
MAX 1 10,000,000 100 0.01
ILM 1 5,000 67 13.3
ADVANC-F 1 48 8 176.5