สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1100 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103D S50Z20 1,100,120,600
2 S5013P2103A S50Z20 913,139,200
3 S5013C2103B S50Z20 619,783,700
4 S5013P2103C S50Z20 480,816,800
5 S5013C2012A S50Z20 441,343,000

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น