INSET เซ็นรับงานก่อสร้าง-ปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ รับทรัพย์ 250 ลบ.

INSET เซ็นรับงานก่อสร้าง-ปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ รับทรัพย์ 250 ลบ.

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET ระบุว่า บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาหลักว่าจ้างงานก่อสร้างและงานปรับปรุงสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ โครงการ Civil Works for New Sites and Upgrade Sites มูลค่าประมาณการเป็นจำนวน 250 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สัญญาลงวันที่ 15 ธันวาคม 2563

คำค้น