“สวทช.” พบ จนท. ติด “โควิด” สั่งปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ 22-24 ธ.ค. ฆ่าเชื้อ-ทำความสะอาด

“สวทช.” พบ จนท. ติด “โควิด” สั่งปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ 22-24 ธ.ค. ฆ่าเชื้อ-ทำความสะอาด

นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกแถลงการณ์เรื่องพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่สำนักงานว่า ในวันที่ 21 ธ.ค.63 คณะกรรมการอำนวยการโควิด-19 ของ สวทช.ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีว่าผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 1 คน เข้ารับการรักษาตัวด้วยภาวะไข้ขึ้นสูงที่โรงพยาบาลเอกชนเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.63 โดยผลจากการตรวจตามขั้นตอนทางการแพทย์พบว่าผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรคแล้ว

สวทช.จึงได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี สอบสวนโรคและนำส่งผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยหากกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รับผลตรวจเป็น Negative จะให้กักตัวที่ที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการเพิ่มเติมเป็นเวลา 14 วัน หรือหากผลการตรวจเป็น Positive จะส่งเข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป พร้อมกับขยายวงการสอบสวนทางระบาดวิทยาอย่างต่อเนื่อง

กรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำให้กักตัวที่ ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งประกาศปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธ.ค.63 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

อนึ่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สอบทานมาตรการรักษาความสะอาดและแนวปฏิบัติของ สวทช. แล้วพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด