สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AWC มูลค่าสูงสุด 7.73 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AWC มูลค่าสูงสุด 7.73 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AWC 2 1,500,000,000 7,725,000 5.15
BJC 1 25,000,000 875,000 35
AU 2 66,000,000 660,000 10
CPALL 1 4,325,300 256,169 59.23
SSP
1 9,272,642 106,635 11.5
BKD 1 53,150,000 99,922 1.88
TDEX 1 10,000,000 89,530 8.95
TMB 1 33,154,800 36,470 1.1
CRC 4 1,080,000 34,770 32.19
MTC 2 530,000 30,395 57.35
JR
1 3,600,000 26,100 7.25
SPG 1 1,725,000 25,875 15
TLGF 2 1,265,000 21,099 16.68
BCH 1 1,500,000 19,650 13.1
CPF 2 513,300 13,731 26.75
BBL-F
1 100,000 11,900 119
GULF
4 249,700 8,315 33.3
EGCO 2 40,000 7,740 193.5
PDG
1 2,000,000 6,800 3.4
GVREIT 1 500,000 5,850 11.7
S5013P2103E
1 5,000,000 5,150 1.03
STEC
1 400,000 5,040 12.6
IRPC 1 1,300,000 4,810 3.7
PRM 1 500,000 4,025 8.05
PTT 1 85,400 3,437 40.25
PTTGC 1 60,000 3,405 56.75
RATCH 1 60,000 3,210 53.5
CBG 2 17,400 1,931 111
MINT 1 52,300 1,297 24.8
S5013P2103D 1 1,322,400 1,132 0.86
OSP 1 27,400 966 35.25
AOT 1 15,500 949 61.25
BEM 1 110,000 930 8.45
DELTA 1 400 168 420
MAX 4 15,000,000 164 0.01
CKP 1 10,000 44 4.42
SCC-F 1 96 36 372