SA จัดงาน 1st Trading day

SA จัดงาน 1st Trading day

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ร่วมด้วย แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมด้วย วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และ ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ.ไซมิส แอสเสท ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำแบบครบวงจร เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 6,113.51 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SA”

คำค้น