สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL-F มูลค่าสูงสุด 49.06 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL-F มูลค่าสูงสุด 49.06 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL-F 3 392,300 49,056 125.05
KTC 2 400,000 31,050 77.62
BPP 1 1,848,000 30,122 16.3
WHA 1 9,000,000 28,260 3.14
FTREIT
1 2,000,000 23,200 11.6
WHART 1 1,700,000 21,420 12.6
SSP 1 1,485,000 18,414 12.4
TLGF 1 1,000,000 15,600 15.6
GULF 1 250,000 9,516 38.06
SABINA-F 1 206,100 4,174 20.25
TC 1 1,000,000 4,100 4.1
MAX 2 3,500,000 42 0.01