สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 42.10 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 42.10 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH 1 746,900 42,097 56.36
BJC 5 1,264,200 42,035 33.25
ROJNA 1 7,000,000 30,100 4.3
OSP
1 768,200 26,665 34.71
BDMS 1 618,800 12,871 20.8
KTC 1 100,000 6,575 65.75
TOP
1 111,700 6,278 56.2
COM7 1 100,000 4,329 43.29
CPALL 1 74,000 4,255 57.5
KTB 1 350,000 4,095 11.7
KBAN13C2104A 2 8,000,000 3,480 0.44
BTS <XD>
1 350,000 3,308 9.45
CPN 1 60,000 2,925 48.75
GULF 2 87,800 2,919 33.25
CPF 1 63,300 1,757 27.75
PTT 1 2,500 98 39.25
MAX 4 7,000,000 86 0.01
KBANK-F 1 19 2 127