ส่องด่วน! ผลประเมิน “ปันผลแบงก์” ปี 63 พร้อมคาดกำไรปี 64-65 เด่น

“บลูมเบิร์กคอนเซ็นซัส” ประมาณการธนาคารจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สูงทั่วหน้า หลังจาก ธปท.ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลได้! รวมทั่งคาดกำไรปี 64-65 เด่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับจากนี้คงได้เห็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทยอยประกาศการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ออกมา รวมถึงในกลุ่มสถาบันการเงิน ด้วย หลังจากก่อนหน้าที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำหนดแนวทางการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ของสถาบันการเงิน โดยพิจารณาจากแผนบริหารจัดการเงินกองทุนและผลประเมิน Stress Test ของสถาบันการเงิน โดยยังมองว่าสถาบันการเงินในไทยยังคงมีเงินกองทุนและเงินสำรองเพียงพอรองรับสถานการณ์เลวร้ายจากการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับสถาบันการเงินได้เพิ่มความระมัดระวังด้วยการทยอยตั้งสำรองและสะสมเงินกองทุนเพิ่มเติมมาโดยตลอด

ทั้งนี้ในประเด็นดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทย จึงไฟเขียวให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลของงวดประจำปี 2563 ได้ ส่วนระยะข้างหน้าสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรที่จะมีมาตรการเชิงป้องกัน

โดยให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2563 ได้ไม่เกินอัตราการจ่ายในปี 2562 และต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของปี 2563 ลบความผิดหวังจากในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินงดจ่ายปันผลเฉพาะกาล รวมถึงซื้อหุ้นคืน เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจไทยที่กำลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ดังนั้นเมื่อเข้าใกล้ช่วงประกาศจ่ายเงินปันผล สะท้อนกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยไฟเขียวให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายเงินปันผลของงวดประจำปี 2563 ได้ ก็เริ่มเห็นราคาหุ้นกลุ่มธนาคารต่างปรับตัวขึ้นทั่วหน้าวานนี้ “คาดล้วนมีการจ่ายเงินปันผล” นั้นเอง ทำให้เริ่มเห็นการเข้ามาไล่ราคา

ตามข้อมูล “บลูมเบิร์กคอนเซ็นซัส” มีการประมาณการเงินปันผลของหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน (ธนาคาร) จากผลการดำเนินของปี 2563 ว่าทางธนาคารมีโอกาสการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 4.80 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 5.02% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 6,456.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  6.48% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 6,063.48 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  6,962.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  7.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 4.10 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 3.24% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 25,057.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 17,180.58 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  28,358.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวปี 2564

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 3.51 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 3.30% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 29,661.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.98% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 27,217.60 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  34,497.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 2.93 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 8.61% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 4,293.00 ล้านบาท ลดลง 29.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ทางบลูมเบิร์กคาดการณ์ไว้อยู่ที่ 6,829.00 ล้านบาท  และคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  4,745.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.54% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ KKP ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 2.82 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 4.74% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 5,606.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.73% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 5,123.27 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  6,115.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.07% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 2.66 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 1.82% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 32,764.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.11% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 29,487.12 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  35,448.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.19% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 0.62 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 1.88% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 25,316.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.88% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 23,039.79 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่ 26,128.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 0.41 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 3.27% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 17,032.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.80% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 16,731.59 ล้านบาทและคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  20,692.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.49% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 0.04 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 2.94% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 11,258.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.34% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 10,112.18 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  14,021.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.54% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHFG ประเมินว่าอาจมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ราว 0.03 บาทต่อหุ้น หากคิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ราว 2.88% อีกทั้งยังมีการคาดการณ์กำไรสุทธิในปี 2564 อยู่ที่ 2,188.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.38% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 2,056.83 ล้านบาท และคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2565 อยู่ที่  2,484.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.53% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2564