IND จัดกิจกรรม “IND ร่วมใจต้านภัยโควิด-19”

IND จัดกิจกรรม "IND ร่วมใจต้านภัยโควิด-19" ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพญาไท และฝั่งเกาะราชวิถี เมื่อเร็วๆ นี้

นางวรางคณา ณ ลำพูน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร พร้อมพนักงาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ “IND ร่วมใจต้านภัยโควิด-19” โดยการแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันตนเองต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 รวมทั้งสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด–19 อย่างจริงจัง ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ฝั่งเกาะพญาไท และฝั่งเกาะราชวิถี เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น