สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) OSP มูลค่าสูงสุด 2.27 หมื่นลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) OSP มูลค่าสูงสุด 2.27 หมื่นลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
OSP 12 687,718,000 22,694,694 33
FNS
1 9,000,000 36,900 4.1
TRUE 1 4,000,000 13,760 3.44
AIMIRT 1 752,400 8,878 11.8
STA 1 140,000 6,475 46.25
HPT-W1 1 15,000,000 4,950 0.33
STA-F 5 50,000 2,320 46.4