บอร์ด TUF ไฟเขียวเปลี่ยนชื่อ-ชื่อย่อบริษัท

TUF เตรียมเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก “บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์” เป็น “บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อย่อเป็น TU

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจาก บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อีกทั้งอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จดทะเบียนในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จากเดิม “TUF” เป็น “TU” เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

คำค้น