“ซิโนแวก” ถึงไทยเพิ่ม 5 แสนโดส เล็งฉีดกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-59 ปี

“ซิโนแวก” ถึงไทยเพิ่ม 5 แสนโดส เล็งฉีดกลุ่มเป้าหมายอายุ 18-59 ปี

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้รับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวก จำนวน 5 แสนโดส จากประเทศจีน ที่ขนส่งโดยสายการบิน Air China Airline เที่ยวบินที่ CA603 เส้นทางปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

สำหรับการรับมอบวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวคจากประเทศจีนในครั้งนี้เพิ่มอีกจำนวน 5 แสนโดส หลังจากก่อนหน้านี้นำเข้ามาแล้ว 2 ล้านโดส รวมยอดนำเข้าวัคซีนซิโนแวคจากประเทศจีนจำนวนทั้งสิ้น 2.5 ล้านโดส

โดยวัคซีนทั้งหมดนี้จะขนส่งไปจัดเก็บยังคลังสำรองวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศา ที่ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้น อภ.จะดำเนินการตรวจรับวัคซีนและส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน และเอกสารต่างๆ เมื่อผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนแล้ว จะส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจรับวัคซีนและกระจายไปยังหน่วยบริการ และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ทางกรมควบคุมโรคกำหนด โดยวัคซีนนี้จะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 18-59 ปี คนละ 2 โดส

คำค้น