สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) STA มูลค่าสูงสุด 94 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) STA มูลค่าสูงสุด 94 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STA 1 2,000,000 94,000 47
RS <XW> 1 3,000,000 77,250 25.75
TKN 1 3,000,000 28,200 9.4
OSP
1 500,000 18,000 36
GLOBAL 1 305,900 7,484 24.46
BEM 1 750,000 5,963 7.95
SUPER 1 1,000,000 950 0.95