กองทุนรวมผลตอบแทน Q1 สูง

จบไตรมาส 1 ปี 59 ไปอย่างสวยงามสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวมประเทศไทย ที่ปีนี้เรียกว่าเปิดตัวแรงตั้งแต่โค้งแรกและโอกาสที่เติบโตต่อเนื่องจนปิดท้ายปี เพราะกองทุนแต่ละกองจะมีมืออาชีพคอยบริหารจัดการเป็นอย่างดี คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นั่นเอง

จบไตรมาส 1 ปี 59 ไปอย่างสวยงามสำหรับอุตสาหกรรมกองทุนรวมประเทศไทย ที่ปีนี้เรียกว่าเปิดตัวแรงตั้งแต่โค้งแรกและโอกาสที่เติบโตต่อเนื่องจนปิดท้ายปี เพราะกองทุนแต่ละกองจะมีมืออาชีพคอยบริหารจัดการเป็นอย่างดี คือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) นั่นเอง

นอกจากนี้ กองทุนรวมจะมีมากมายให้นักลงทุนเลือกลงทุน ซึ่งถือว่ายุ่งยาก สำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ๆ รวมไปถึงนักลงทุนหน้าเก่าๆ ที่ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

ข่าวหุ้นธุรกิจข้อนำเสนอเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนไม่ต้องยุ่งยากในการค้นคว้าหาข้อมูลในเชิงลึก เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน เพราะข้อมูลดังกล่าวจะเน้นที่กองทุนรวมในผลตอบแทนสูงสุดในช่วงไตรมาส 1 ปี 59 ที่ผ่านมานี้ อันส่วนใหญ่จะให้ผลตอบแทน 10% ขึ้นไป (ดูจากตางราง)

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

ทั้งนี้ มีกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด แบบเหนือกองทุนอื่นๆ ที่ต้องหลีกทางให้ คือ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ หรือ KT-PRECIOUSโดยให้ผลตอบแทนมากถึง 39.35%ถือว่าผลตอบแทนก้าวกระโดดสุดๆ สำหรับการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Franklin Gold and Precious Metals Fund (กองทุนรวมหลัก) ในรูปสกุลเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยปกติกองทุนจะไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ในอนาคตกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

สถานการณ์การลงทุนในกองทุนรวมโค้งแรกนับว่าฤกษ์งามยามดี! ส่วนในอนาคต อาจมีกองทุนรวมหลายๆ กองสดใสมากขึ้น ด้วยภาพรวมของเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น รวมไปถึงการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น ทองคำ ส่งสัญญาณในทิศทางบวก

 

ข้อมูลกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนช่วงไตรมาส 1 ปี 59 เกิน 10%

ชื่อกองทุน รหัสกองทุน ผลตอบแทน%
ช่วงไตรมาส 1/59
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ KT-PRECIOUS 39.35
กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ KT-MINING 19.94
กองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker EFOOD 19.00
กองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker EICT 18.80
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร K-ICT 18.47
กองทุนเปิด ทิสโก้ ละติน อเมริกา TISCOLAF 16.90
กองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ENY 15.92
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน K-ENERGY 14.81
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Energy Sector SCBENERGY 14.62
กองทุนเปิด JUMBO 25 JB25 14.47
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว JB25 LTF 14.41
กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ JB25RMF 14.36
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เซ็ท 50 M-S50 14.30
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET Banking Sector SCBBANKING 14.25
กองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker EBANK 13.57
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF 1DIV 13.12
กองทุนเปิดธนชาต SET50 T-SET50 13.03
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 KFENSET50 13.01
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50 KFENSET50 13.01
กองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker ECOMM 12.76
กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ KF-LATAM 12.48
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 K-SET50 12.38
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 K-SET50 12.38
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ KS50RMF 12.33
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ KS50RMF 12.33
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว SET50 KSET50LTF 12.32
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET 50 Index SCBSET50 12.16
กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker ESET50 12.14
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาว SET50 KFLTF50 12.08
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET 50 Index เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMS50 11.93
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์เซ็ท 50 อีทีเอฟ TDEX 11.59
กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เดลี่ เซ็ท 50 อินเด็กซ์ CIMB-PRINCIPAL SET50 11.21
กองทุนเปิดกรุงศรี SET100 เพื่อการเลี้ยงชีพ KFS100RMF 10.65
กองทุนเปิดสินภิญโญเจ็ด SF7 10.60
กองทุนเปิดทรัพย์อนันต์ SAN 10.52
กองทุนเปิดกรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล KFFIN-D 10.28
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล KFLTFA50-D 10.28
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว MS-CORE LTF 10.26
กองทุนเปิดนครหลวงไทย SCIF 10.26
กองทุนเปิดธนภูมิ TNP 10.24
กองทุนเปิดสตางค์แดง STD 10.24
กองทุนเปิดสินภิญโญห้า SF5 10.24
กองทุนเปิดรุ่งโรจน์หนึ่ง RRF1 10.16
กองทุนเปิดร่วมพัฒนาสอง RPF2 10.09
กองทุนเปิดแอ๊ดคินซันโกรทฟันด์ AGF 10.07
กองทุนเปิดสตางค์แดงสอง STD2 10.06
กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้ MS-CORE EQ 10.03
กองทุนทรัพย์สมบูรณ์ SSB 10.02
กองทุนเปิดตะวันออกหนึ่ง DE-1 10.00