โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” NOBLE ชี้รายได้ Q4 โตเด่น รับรู้ 3 โครงการ 4.5 พันลบ.-บุ๊กขายที่ดิน

โบรกฯเชียร์ “ซื้อ” NOBLE ชี้รายได้ Q4 โตเด่น รับรู้ 3 โครงการ 4.5 พันลบ.-บุ๊กขายที่ดิน

1 2 3 1,387