SCBAM ปล่อยกองทริกเกอร์ SCBGTTG เป้า 8% ใน 8 เดือน

SCBAM ปล่อยกองทริกเกอร์ SCBGTTG ลุยตลาดหุ้นทั่วโลก เสนอขาย 23 - 29 มี.ค.นี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ตั้งเป้า 8% ใน 8 เดือน

“บลจ.กรุงไทย” เปิดขายตราสารหนี้ทั่วโลก เน้นกระจายพอร์ต-ผลตอบแทนสูง เริ่มวันนี้-16 มี.ค.64

"บลจ.กรุงไทย" เปิดขายตราสารหนี้ทั่วโลก เหมาะในการกระจายพอร์ตการลงทุนไปทั่วโลก เพื่อรับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในประเทศ ช่วงภาวะดอกเบี้ยต่ำระยะยาว เริ่มวันนี้-16 มี.ค.64

1 2 3 124