บลจ.กรุงไทยส่งกองหนี้ต่างประเทศ3เดือนผลตอบแทน1.9%เสนอขาย25-31มี.ค.58

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 64 (KTFF64 ) เสนอขายในวันที่ 25-31 มีนาคม 2558 อายุโครงการ 3 เดือน

บลจ.ไทยพาณิชย์ออกกองSCBTG3P3Dขาย26-30 มี.ค.ลงทุนขั้นต่ำ10,000บาท

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยได้ปรับตัวลดลงมาอยู่ในช่วงที่น่าสนใจ โดยราคาหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่มปรับตัวลดลง ในขณะที่ความสามารถในการทำกำไรและปัจจัยพื้นฐานมิได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ภาพรวมของกองทุนหุ้นทริกเกอร์ได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากนักลงทุนยังคงต้องการกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระยะเวลาสั้นๆ

1 119 120 121