KAsset เปิดขาย 3 กองทุนใหม่ ถึง 24 ธ.ค.นี้

KAsset เปิดขายกองตราสารหนี้ตปท.อายุ 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปีช่วง 18-24 ธ.ค.รับผลตอบแทน 1.50-1.90%

BBLAM เปิดขายกองทุนใหม่ ชูผลตอบแทน 1.45%

BBLAM เปิดขาย Wกองทุนบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/18” (B-Fixterm 9/18) อายุประมาณ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.45% ถึง 18 ธ.ค.นี้

1 2 3 4 5 100