เมืองไทยประกันชีวิตเดินหน้าโครงการMTL Six Packs ด้วย 2 โปรดักต์ใหม่

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการ MTL Six Packs เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแคมเปญที่ส่งเสริมความแข็งแกร่งของสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งกาย ใจ และการเงิน ผ่าน 6 องค์ประกอบสำคัญ

SCBLIFE จับเทรนด์สังคม ช่วยผู้บริโภคชูประกันชีวิต 5 ความคุ้มครองใน 1 เดียว

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE เปิดเผยว่า สังคมไทยกำลังเตรียมตัวก้าวย่างสู่โครงสร้างสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ ในขณะที่สัดส่วนของประชากรที่เป็นวัยทำงานกำลังลดลง แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสัดส่วนโครงสร้างรายได้ของประชากรที่เป็นคนชั้นกลาง เริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้แนวโน้มช่วงอายุเฉลี่ยของประชากรในสังคมจะยืนยาวมากขึ้น

กรุงเทพประกันชีวิตชูช่องทางใหม่”DRTV”ประเดิมผลิตภัณฑ์ โครงการ สูงวัย เบิกได้

กรุงเทพประกันชีวิตเปิดช่องทางใหม่ "DRTV" (Direct Response TV)ประเดิมผลิตภัณฑ์ โครงการ สูงวัย เบิกได้ครั้งแรกของประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัย ที่เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ทุกคลินิก ทุกโรงพยาบาล

SCBLIFEรุกกลยุทธ์”ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”ยกระดับบริการ-สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อ

นายปรีชา รุธิรพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า จากการวิจัยพฤติกรรมของลูกค้า โดย Accenture Global Consumer Pulse Survey นั้น แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคปัจจุบันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเกิดจากความพึงพอใจในการรับบริการ ผลสำรวจบ่งชี้ว่า ผู้รับบริการกว่าร้อยละ 89 จะบอกต่อความไม่พึงพอใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับการบริการ และร้อยละ 83 จะมองหาผู้บริการรายใหม่ทันที ดังนั้น จากกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจของ SCBLIFE ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง บริษัทจึงได้นำโปรแกรม Net Promoter Score (NPS) หรือดรรชนีวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มาเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของ SCBLIFE ซึ่งได้เริ่มคิกออฟโปรเจ็คกับ 4 หน่วยงานนำร่อง ที่ทำหน้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงไปเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้แก่ 1) หน่วยงานธุรกิจใหม่ 2) หน่วยงานบริการสินไหม 3) หน่วยงานบริการกรมธรรม์ และ 4) ศูนย์บริการลูกค้า

ธ. ซีไอเอ็มบี ไทยเติมเต็มมิติความคุ้มครองออกประกันบำนาญและประกันชีวิตมรดก

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารออกผลิตภัณฑ์ประกันบำนาญ และประกันชีวิตมรดก ด้วยแบบประกันอันหลากหลายเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเลือกตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิต ภายใต้แนวคิดหลัก "ถ้าคุณอยู่เราก็ดูแล หากคุณไม่อยู่เราก็ดูแลคนที่คุณรัก"

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ส่งประกันสูงวัยiBegin โดยไม่ต้องตรวจ-ตอบคำถามสุขภาพ

นางสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ผู้นำตลาดประกันสุขภาพและความคุ้มครอง เปิดเผยว่าบริษัทฯ ออกแบบประกันสูงวัย iBegin (ไอบีกิน) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากับตลาดผู้สูงวัยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแบบประกันสูงวัย iBegin เป็นแบบประกันชีวิตและความคุ้มครอง ที่รับรองการออกกรมธรรม์ โดยลูกค้าไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

SCBLIFE ปรับโครงสร้างใหม่สำเร็จรุกสร้างช่องทางตัวแทนโตแข็งแกร่ง

นายวิชัย ชีวศรีรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตัวแทนประกันชีวิต บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างช่องทางตัวแทนใหม่รับปีแห่งการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับตัวแทนของบริษัทนั้น บริษัทพร้อมรุกเดินหน้าการทำงานภายใต้ช่องทางใหม่อย่างเต็มตัวร่วมกับผู้บริหารตัวแทนระดับผู้อำนวยการบริหารฝ่ายขายอาวุโส (EGRD - Executive Group Director) ที่ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมโครงสร้างใหม่กับบริษัทครบสมบูรณ์ทั้ง 101 คนแล้ว แผนการดำเนินงานขั้นต่อไป บริษัทจะเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับผู้บริหารตัวแทนอย่างใกล้ชิด ผ่านเวที EGRD Forum และ Leader Forum ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มีการวางแผนการทำงาน และกำหนดกลยุทธ์ของช่องทางตัวแทนร่วมกัน

กรุงไทย-แอกซ่าสานต่อรายได้ที่ยั่งยืนให้ชุมชนผลิตกรมธรรม์ผ้าทอมือปีที่5

เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูง พร้อมทีมงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเดินทางเยี่ยมเยียนชุมชนที่ผลิตผ้าทอมือ เพื่อใช้ในการทำปกกรมธรรม์ของบริษัทฯ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ไทย โดยร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัว ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าลายเกล็ดพญานาค ต.หนองหญ้าไซ จ.อุดรธานี

เมืองไทยประกันชีวิตพาเหรด4โปรดักส์เป็นทางเลือกรับสงกรานต์-วันครอบครัว

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งรวมถึงวันสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว บริษัทฯ ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตถึง 4 รูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกการสร้างหลักประกันชีวิตความคุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอดจนการออมเงินระยะยาวให้แก่ผู้บริโภค เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้มากยิ่งขึ้น และสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านประกันชีวิตได้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์

อลิอันซ์ อยุธยาย้ำผู้นำผลิตภัณฑ์คุ้มครองระดมทุกฝ่ายหนุนเต็มสูบ-โตทุกช่องทาง

นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ปีนี้ อลิอันซ์ อยุธยา จะนำความได้เปรียบด้านความแข็งแกร่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตระดับโลก พร้อมเดินหน้าด้วยกลยุทธ์บ้านสีน้ำเงิน มาเป็นตัวผลักดันความสำเร็จสู่เป้าหมายผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพในตลาดประเทศไทย ถือเป็นครั้งแรกที่จะเปิดตัวผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่ายได้พูดถึงกลยุทธ์ที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเติบโตทุกช่องทางอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าพิชิตเบี้ยประกันภัยรับปีแรกโต 13% เบี้ยประภัยรับรวม โต 9% และเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์คุ้มครองเป็น 29% นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นกลยุทธ์ช่องทางหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าทุกระดับ ตั้งแต่ระดับมวลชนที่มีช่องทางขายผ่านโทรทัศน์ ระดับกลางผ่านช่องทางการขายตรงผ่านสาขาคู่ค้า ระดับบนผ่านช่องทางธนาคาร และระดับมั่งคั่งผ่านช่องทางตัวแทน

1 8 9 10