“ไทยประกันชีวิต” ออกสินค้าใหม่ รับมือภาวะดอกเบี้ยต่ำ

“ไทยประกันชีวิต” ออกสินค้าใหม่ Life Solutions Product แบบประกันสะสมทรัพย์ ชูผลตอบแทนและความคุ้มครองเพิ่มขึ้นทุกปี-ลดหย่อนภาษีสูงสุด 1 แสนบาท ตอบโจทย์ลูกค้าต้องการตัวเลือกการออมเงินและการลงทุนที่ผลตอบแทนคุ้มค่าในภาวะดอกเบี้ยต่ำ

BLA ชูผลิตภัณฑ์ใหม่ มอบความคุ้มครองพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี

BLA ชูผลิตภัณฑ์ใหม่ มอบความคุ้มครองพร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีตามจำนวนเบี้ยที่จ่ายจริงได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี

1 2 3 4 10