SCBผนึกอเบอร์ดีนชูผลิตภัณฑ์การลงทุนตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าระดับบน

นายญนน์ โภคทรัพย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า กลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง (High Net Worth Segment) ของไทยพาณิชย์ คือ กลุ่มลูกค้า “ไพรเวท แบงกิ้ง” (SCB PRIVATE BANKING) ที่มีสินทรัพย์กับธนาคารมากกว่า 50 ล้านบาทขึ้นไป โดยลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับการจัดสรรสินทรัพย์ผ่านการลงทุนที่หลากหลาย (Asset Allocation Management) เพื่อเพิ่มพูนความมั่งคั่ง

ธอส.ชูสินเชื่อบ้านรายได้ไม่เกิน1.5หมื่นบาทวงเงินให้กู้1.5ลบ.ดอกเบี้ยปีแรก3.5%ต่อปี

นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชน ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งมีพันธกิจที่จะมุ่งพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการเป็นผู้นำด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง จึงได้เตรียมวงเงิน 8,000 ล้านบาท จัดทำ "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2558" มีรายได้สุทธิไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยปีสำหรับประชาชนทั่วไปปีแรก 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 คิดอัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้

1 18 19 20